Lajme
U realizuan edukimet në Ohër dhe Strugë Printoni E-mail
e mërkurë , 09 korrik 2008
ohrid-7-mala.png Me projektin “Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe e të drejtave të tyre në internet”, gjatë muajit maj u njoftuan edhe një pjesë e nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve në qytetet e Ohrit dhe të Strugës, si dhe të fshatit të Ohrit – Vellgoshti. U realizuan gjithsej 20 edukime në këto rajone, u përfshinë tre shkolla, ndërsa përmbajtja u përcoll në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe. “Këshilli rinor Ohër” nga Ohri e organizoi punën, kurse profesoreshat Lizana Ziba dhe Marija Pupinoska-Gogova e kishin rolin e edukueseve.

Lexoni përmbajtjen...
 
Raporti për edukimet e realizuara në Prilep Printoni E-mail
e hënë , 07 korrik 2008
prilep,-kuzman---srednoskolci-2-mala.png
Qendra për iniciativë qytetare e Prilepit, në periudhën prej 20 maj e deri në 5 qershor i realizoi edukimet e parashikuara për të shfrytëzuar internetin në mënyrë të sigurt. Në dy shkolla të Prilept, edhe atë në shkollën fillore “Koço Racin” dhe në shkollën e mesme “Kuzman Josifovski – Pitu”. Në rolin e edukatorit ishin Talija Baboska dhe Katica Ristovska. Në edukimet e mbajtura u përfshinë gjithsej 196 nxënës, 60 prindër dhe 38 mësimdhënës.


Lexoni përmbajtjen...
 
Raport për edukimet e realizuara në Gostivar dhe Tetovë Printoni E-mail
e premte , 27 qershor 2008
tetovo-gimnazija-ucenici-mala.png Në Tetovë dhe Gostivar u realizuan edukimet për shfrytëzim të sigurt të internetit prej 21 deri më 29 maj. Gjithsej u përfshinë 4 shkolla, respektivisht nga 2 në secilin qytet. Në Gostivar edukimet u mbajtën në shkollën fillore “Bashkimi” dhe në shkollën e mesme teknike “Gostivar”, ndërsa në Tetovë edukimet i ndoqën nxënësit, prindërit e tyre dhe mësimdhënësit e shkollës fillore “Bratstvo-Migjeni” dhe të gjimnazit “Kiril Pejçinoviq”. Për të gjithë edukimet përgjegjës ishte edukatori Agim Mustafai i “A sociacionit për iniciativë demokratike” (AID) nga Gostivari. Edukimet u mbajtën në gjuhën shqipe.
Lexoni përmbajtjen...
 
Raporti për edukimet e realizuara për shfrytëzim të sigurt të internetit në Shtip Printoni E-mail
e enjte , 26 qershor 2008
stip-intro-mala.png Prej 14 deri në 24 maj, edukatorët Goce KOcevski dhe Dushan Milanov me sikses i realizuan edukimet për shfrytëzim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve në dy shkolla të Shtipit. U mbajtën nga 5 takime edukative në shkollën fillore “Dimitar Vllahov” dhe në shkollën e mesme të medicinës “Jane Sandanski”. Në këto takime morën pjesë gjithsej 179 fëmijë dhe tinejxherë, 45 mësimdhënës dhe 40 prindër. Për realizimin e edukimeve përgjegjëse ishte Fondacioni për zhvillim të bashkësisë lokale nga Shtipi.

Lexoni përmbajtjen...
 
Raport për edukimet e realizuara për shfrytëzimin e sigurt të internetit në Kavadarci Printoni E-mail
e martë , 24 qershor 2008
kavadarci-delenje-materijal-mala.gif Në periudhën prej 19-28 maj, në dy shkolla në Kavadarci, plotësisht dhe me sukses u realizuan 10 edukimet e planifikuara për shfrytëzim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve, gjatë së cilës si dëgjues morën pjesë jo vetëm nxënësit, por edhe një numër i caktuar i mësimdhënësve dhe prindërve. Deri në fund të muajit u mbajtën edhe 8 sesione tjera edukative shtesë me fëmijët nga të dy shkollat, gjë kjo që flet për interesimin e madh në lidhje me temën të cilën e paraqitën dëgjuesit dhe suksesin për afrimin e të njëjtës deri te interesat dhe kuptimet e atyre për të cilët ishin të parapara këto edukime. Për realizimin e punës edukative në këtë qytet përgjegjës ishte Këshilli për preventivë kundër delikuencës adoleshente nga Kavadarci.

Lexoni përmbajtjen...
 
„I sigurt në internet“ në Еnter Printoni E-mail
e martë , 24 qershor 2008
enter.gif

Në edicionin e fundit të emisionit Enter i cili u emitua në 21.06.2008, në kuadër të rubrikës Internet, u prezantua ueb-faqja “I sigurt në internet” klikoni linkun nëse dëshironi ta shihni videon.
 
Veçer: Nëpërmjet internetit deri në keqtrajtimin e të miturve Printoni E-mail
e hënë , 16 qershor 2008
Sajber maniakët i përgjojnë fëmijët
 
sajber-manijaci.png Për 50 orë bisedë , në të shumtën e ditëve, vajza nuk ka iniciuar asnjë kontakt, por prandaj atë e kanë kontaktuar 457 herë. Një e katërta e kanë shqetësuar seksualisht, në mesin e të cilëve ka pasur edhe burra edhe gra. Rreth njëzet herë ka marrë oferta të dyshimta; ka shërbyer për t’i realizuar fantazitë seksuale të dikujt, i është ofruar zgjidhje për të “gjitha problemet”.
 
Data e publikimit: 09.06.2008
Burimi: Veçer  


 
Në Dellçevë u realizuan edukimet në SHM “Metodi Mitevski Brico” Printoni E-mail
e premte , 06 qershor 2008
1_delcevo_mala.png Në 23, 24 dhe 25 maj, shoqata humanitare dhe vullnetare e romëve “PHURT” nga Dellçeva i realizoi edukimet për shfrytëzim të sigurt të internetit në shkollën e mesme “Metodi Mitevski Brico” në po të njëjtin qytet. Në takimet edukative morën pjesë nxënësit e viteve të para, dyta, treta dhe të viteve të katërta, disa prej prindërve të tyre, si dhe profesorët të cilët japin mësim në këtë shkollë.


Lexoni përmbajtjen...
 
“Hapni dritaret” i realizuan edukimet në tre shkolla të Shkupit Printoni E-mail
e premte , 06 qershor 2008
partenija_02-mala.png
 
Këtë javë shoqata “Hapni dritaret” nga Shkupi i mbaroi edukimet për mbrojtjen e fëmijëve në internet në tre shkolla në Shkup. Duke filluar në 22 maj, ata i realizuan punëtoritë edukative me nxënësit e shkollës së mesme për fëmijë me dëgjim të dëmtuar “Partenija Zografski” bashkë me fëmijët e shkollës fillore “11 Tetori”, më pas me fëmijët e shkollës speciale “Zllatan Sremac”, kurse organizuan edhe disa punëtori shtesë në qendrën e tyre.

Lexoni përmbajtjen...
 
Në Kumanovë mbaruan edukimet për mbrojtjen e fëmijëve në internet në gjuhën maqedonase Printoni E-mail
e enjte , 05 qershor 2008
Shoqata humanitare “Nëna” (“Majka”) nga Kumanova kah fund i muajit maj me sukses i mbaroi edukimet në dy shkolla në të cilat mësimi zhvillohet në gjuhën maqedonase. Në këtë qytet janë organizuar sesione edukative në shkollën fillore “Vëllezërit Milladinovi” (“Braqa Milladinovci”) dhe në shkollën e mesme “Goce Dellçev”. Edukimet i realizoi Margarita Avramovska dhe Lidija Ilijevska.

Lexoni përmbajtjen...
 
Mbaruan edukimet në SHF “26 Korriku” Printoni E-mail
e mërkurë , 04 qershor 2008
Në periudhën prej 12 deri në 26 maj me sukses u realizuan edukimet për shfrytëzim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve në shkollën fillore të Shkupit “26 korriku” (“26 Juli”). Edukimet i realizoi Naser Miftari, profesor në shkollën e lart përmendur. Në prezantimet edukative të mbajtura në “26 korriku” u përfshinë 91 nxënës, 23 arsimtarë dhe 21 prindër, që e plotëson numrin e dëshiruar të pjesëmarrësve në edukimet në një shkollë.


Lexoni përmbajtjen...
 
Recension i ueb-faqes “Sigurt në internet” në “Vreme” Printoni E-mail
e premte , 23 maj 2008
crisp-vo-vreme.pngNë botimin e sotëm të gazetës ditore “Vreme” u botua recensioni për ueb-faqen “Sigurt në internet” e cila në formën elektronike mund të ndiqet në bllogun me po të njëjtin emër. Recensioni është me karakter promovues, respektivisht ka për qëllim që ti njoftojë lexuesit me përmbajtjen dhe qëllimet e këtijueb-prodhimi. Kjo njëherësh ishte promovimi i tretë publik i faqes, krahas dy të tjerëve të cilët u bënë më parë në mediume elektronike – “Radioja e Maqedonisë” dhe “MTM televizioni”.
 
Filluan edukimet nëpër shkolla Printoni E-mail
e mërkurë , 21 maj 2008
Pas përgatitjeve njëjavëshe që u bënë në periudhën prej 12 deri më 16 maj edukatorët, të cilët ishin trajnuar në seminarin paraprak me temë “Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet”, në kuadër të të njëjtit projekt filluan realizimin e prezantimeve edukative nëpër shkollat.

Deri më tani, planin për punë e ofruan këto OJQ: "Forumi rinor arsimor” dhe “Hapni dritaret” nga Shkupi. “Qendra për iniciativë qytetare” nga Prilepi", “Qendra kulturore rinore” nga Manastiri, “Phurt” nga Dellçeva, “Fondacioni për zhvillim të bashkësisë lokale” nga Shtipi dhe “Këshilli për preventivë kundër delikuencës së të miturve” nga Kavadarci. Krahas këtyre, në përgatitje janë edhe OJQ-të tjera të cilat me prezantimet e tyre duhet të mbulojnë edhe pesë qytete tjera të Maqedonisë.Lexoni përmbajtjen...
 
Falas fjalor për fëmijë anglisht-maqedonisht Printoni E-mail
e martë , 13 maj 2008
zona-recnik.png Me botimin e sotëm të gazetës ditore “Nova Makedonija”, për secilin lexues falas jepej dhuratë CD me fjalor për fëmijë anglisht-maqedonisht. Fjalori përmban më tepër se 8000 fjalë, shqiptimin e tyre në audio formë, kuiz për mësim interaktiv, si dhe më tepër se 1000 ilustrime për të mbajtur mend më lehtë fëmijët. Fjalorin e botoi ”Zona”, mund të përdoret në të gjitha sistemet operative Windows, që prej Windows 95 e këtej, si dhe mund të plotësohet me fjalët tuaja.
 
U mbajt seminari edukativ për shfrytëzim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve Printoni E-mail
e hënë , 12 maj 2008
otvoranje-na-seminarot-mala.png Në kuadër të projektit “Mbrojtja dhe siguria e fëmijëve dhe të drejtave të tyre në internet” (CRISP), prej 6 deri në 8 maj u mbajt seminar edukativ me këtë temë ku morën pjesë përfaqësues të më tepër organizatave joqeveritare dhe shkollave nga Maqedonia.

Seminari u mbajt në hotelin “Klimetica” në Ohër, e vizituan 34 pjesëmarrës dhe 8 njerëz ishin në rolin e organizatorëve, prezantuesve dhe facilitatorëve. Prej 34 pjesëmarrësve, një pjesë ishin përfaqësues të OJQ-ve të cilat pas përfundimit të seminarit duhet ta marrin rolin e edukatorëve nëpër shkolla, ndërsa të tjerët ishin arsimtarë prej shkollave të cilët patën mundësi të ndjekin seminarin me qëllim që këto njohuri t’ua përcjellin nxënësve të tyre në të ardhmen.
Lexoni përmbajtjen...
 
<< Fillim < E mërparshme 1 2 3 4 5 6 7 Tjetra > Fund >>

Rezultatet 76 - 90 nga 96
Политика на приватност   Техничка имплементација - Фондација Метаморфозис
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates