Предавање за новинари: предизвици поврзани со користењето на интернет од страна на децата
mediumi-1-mala.png Вчера, од 11 до 13 часот, во просториите на Метаморфозис се одржа предавање за предизвиците поврзани со користењето на интернет од страна на децата. На средбата беа присутни 6 претставници од медиумите и организациите до кои беше упатена покана: Светлана Вељаонвкса од Кичево (Радио Кичево, Канал 77), Каролина Мицевска од Прилеп (Канал Визија, Зенит), Анета Печипајковска (Форум на млади, БЛОК), Борче Малевски (ОБСЕ), Татјана Јаневска и Христина Аргировска од Меѓаши.

???????? ??????? ?? ???????????? ?? ???????????? ?? ??????????? ?? ?????????, ?? ?? ????????? ?? ??????? ?? ??????? ????????? ? ?????? ??? ????? ?? ?????????? ?? ???????? ????????? ????????. ?? ????????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??????????? ?? ?????? ? ??????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ???????? ????????, ?? ?? ???? ?????????? ???? ??????? ?? ?????? ???? ?? ???????????? ?? ??????????? ?????? ??????? ????????. ??????, ?? ?????? ?? ??????????? ?? ??????? ?? ????????? ?? ???????? ?? ?????????????? ?? ???????? ?? ???? ??? ??? ???????????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ???????? „??????? ? ?????????? ?? ?????? ? ??????? ????? ?? ????????“.

???????? ????? ?????????? ????????. ?????????? ?????????? ?? ????? ?? ?????? ????????????, ???? ? ?? ????????? ??????????. ?? ?????????? ???????, ??????? ? ????? ? ???? ???????? ????? ?????? ?? ???????????? ?? ???? ?????????? ?? ???? ?????? ?? ??????, ?? ????????? ??? ???????????? ??? ????????.