Спроведени новите едукации во ОУ „11 Октомври“
deca-11-oktomvri-novi-5-mala.png
 
Во рамките на новиот циклус едукации на тема: „безбедно на интернет“, успешно беше завршена првата серија од 6 едукации кои се реализираа во основното училиште „11 Октомври“ во Скопје. Презентациите се изведоа на македонски јазик, а во улога на едукатор беше Ирина Иванова, професор во училиштето.


4 ??????????? ??? ??????? ?? ????????? ?? ????? ? ????? ????????? ? ?? ???? ?? ???????????? ? ??????????. ?? ?????????? ?????????? ?????? 106 ???????, 20 ?????????? ? 25 ????????.
 
deca-11-oktomvri-novi-1-mala.png
deca-11-oktomvri-novi-2-mala.png
deca-11-oktomvri-novi-3-mala.png
deca-11-oktomvri-novi-4-mala.png
nastavnici-11-oktomvri-novi-mala.png
nastavnici-11-oktomvri-novi-2-mala.png
roditeli-11-oktomvri-novi-mala.png
roditeli-11-oktomvri-novi-2-mala.png
 
???? ???????? ??? ????????? ?? ?????????????? ????????, ???? ? ?? ?????????? ?????????? ??????????. ?? ??????????? ?????? ?? ?? ?????????? ???????? ?? ????? ?? ?????????? ?? ??????????.

?????? ?? ??????
 

?????? ?? ???????
 


?????? ?? ?????????