Едукации за безбедно користење на интернет во СУГС „Владо Тасевски“
tasevski-intro-mala.png На 21 октомври, беа одржани едукации за безбедно користење на интернет во средното училиште „Владо Тасевски“ во Скопје. Се реализираа вкупно 8 едукации од кои 6 за ученици и по 1 за наставници и родители. Со осумте едукации беа опфатени 158 ученици, 23 наставници и 20 родители. Едукациите ги реализираше Елена Стојановска од Дирекцијата за заштита на личните податоци.

?????????? ?? ????????? ??? ?????????? ?? ????? ????? ? ??? ???????? 158 ??????? ?? ???? ?? ??????? ??????. ??? ???????? ?????? ?????? ?????????? ????????? ?? ???????? ??????-????????? ?? ???????????????, ???? ???????? ????????? ?? ???????? ??????-????????? ?? ??????????????? ? ???? ????????? ???????-?????????? ?? ?????????? ?? ??? - ????????? ?????.

?????????? ??? ????????????, ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ???????????, ???????? ???????? ? ?? ?????????? ?????? ???????? ?? ????????.

tasevski-1-mala.png
tasevski-2-mala.png
tasevski-3-mala.png
tasevski-4-mala.png
tasevski-5-mala.png
 
????????? ?? ???????????? ? ?????????? ?? ??????????? ?? ?????? ?? ???????? ???? ????? ??????? ???? ?? ?? ???? ??????? ???????? ???? ?? ????????? ????????? – ?????????????? ?? ?????????????????.

??????????? ???? ?? ?????????? ???? ???? ??????????? ? ??????? ?????????? ?? ???????? ????? ?? ????? ???????? ??? ?? ?????????? ?? ??????????? ?? ??????? ???????????.