Ниту Кумановските села не останаа без едукација
kumanovsko-intro-mala.png
 
5 кумановски села беа опфатени со едукации за безбедно користење на интернет, во текот на минатиот месец. Селата: Опае, Слупчане, Матејче, Лопате и Отла дознаа за безбедносните проблеми при користење на интернет од страна на Арбен Ибраими кој реализираше по 5 едукации во по 1 училиште од секое од селата.

?? ?????? ????, ?? ??????? ???????, ???????? ?? ?????????? ?? ????????? ???????? „7 ????“. ?? ????????, ?????????? ??? ?? ?????????? „???? ??????“, „???????“ ???? ?????????? ???????? ?? ?. ??????, „???????? ? ??????????“ ?? ??????, ?????? ?????????? „????? ???? ??????“ ???? ??????? ???? ?? ?????????? ?????????? ?????? ?? ???????? ?? ????.
 
kumanovsko-1-mala.png
kumanovsko-2-mala.png
kumanovsko-3-mala.png
kumanovsko-4-mala.png
kumanovsko-5-mala.png
kumanovsko-6-mala.png
kumanovsko-7-mala.png
kumanovsko-8-mala.png
kumanovsko-9-mala.png
kumanovsko-10-mala.png

?? ????? ????????, ????? ???????? ?? ???????? ?? ???? ????? ?????. ??? ???????? ?? ????? 120 ??????? ?? ????? ????????, ?? 15 ?????????? ? ???? ????? ????????. ???????????? ?? ?????? ?? ??? ?? ??????. ??????????? ?? ???? ???????? ?? ?????????? ?? ???????? ?????.