Француската влада забрани рекламирање мобилни телефони на деца
Поради зголемени стравувања дека мобилните телефони може да предизвикаат рак и други заболувања, во Франција ќе се воведат нови закони против употребата на мобилни телефони од страна на децата.
 
Поради зголемени стравувања дека мобилните телефони може да предизвикаат рак и други заболувања, во Франција ќе се воведат нови закони против употребата на мобилни телефони од страна на децата. 
???? ??????? ?? ????????? ????? ?? ?????? ??? 12 ?????? ?? ?? ???????? ???????? ????????????? ???????? ???????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????? ???????, ???-??? ????? – ? ??? ???? ???? ?? ??? ??????????? ?? ?? ??????? ?????????? ?? ???? ???????? ??????????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ??????.

??????????? ????? ???? ???? ?? ?????? ???? ???????????? ?? ???????????? ?? ????????? ???????? ???? ? ??????? ?? ???????????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ?? ????????, ?? ?? ?? ??????? ?????????? ?? ??????? ? ???????? ?? ???????????. ???????? ?????, ???? ?? ??????????? ????????? ??????? ??????? ???????? ??????? ?????? ?????????? ?? ??????? ???????? ?? ?????? ?? ??????.

?? ?? ?? ????????? ????????? ???????? ?? The Independent ??????? ?? ????????, ???????? ????.
 
?????: TelcoNews "French government bans advertising of mobiles to children" 11 ???????, 2008