Објавена брошура за заштита на личните податоци и приватноста на децата на интернет
brosura-mala.gif
 
Во рамките на проектот CRISP или Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет, кој фондацијата Метаморфозис го спроведува со поддршка од Европската унија, на 28.01.2008 беше промовирана брошура за заштита на личните податоци на интернет. Оваа брошура, која носи наслов „Ти одлучуваш... Размислувања и факти за заштита на твоите лични податоци“, Метаморфозис ја изработи во соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци (ДЗЛП).

????????? ???? ??????????? ?? ????? ?????????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ???????? ? ? ???????? ???????? ?? ???????????, ??????? ???? ?? ??????? ?? 10 ?? 19 ??????, ?? ? ????????? ?????????? ? ?? ???????????? ? ??????? ?? ???? ???? ??? ?? ?????????? ???? ????.

??????? ????????? ?? ???? ???????? ? ?? ???????? ?????.

„?? ?????????...“ ?????? ?? ?? ????????? ? ????????? ????.