Истражување за навиките на интернет кај децата

istrazuvanje.jpgЗа време на посетите на 8 градови во Република Македонија, вклучително Скопје, Тетово, Гостивар, Битола, Велес, Дебар, Неготино и Штип, во јуни 2011 година, при што се одржаа проекции кратките едукативни филмови и презентација на онлајн игри изработени како дел од проектот, беше спроведено истражување за навиките на интернет кај децата. 


?????????? ???? ?? ???????? ?? ??????????? ? ??????????? ?? ????????, ??????????? ??????? ????????, ???????? ?????? ????, ??????????, ?????????????????, ???? ? ??????? ???????? ??????. ?? ????????????? ?????????? 517 ??????? ?? ??????? ?? 9 ?? 14 ??????, ?? ????????? ??????? ???????? ?? ?????????? ???????.

??? ? ????? ????????? ??????????? ?? ??????????? ???????????? ??? ? ???????? ?? ???????, ????????????????? ???????? ?? ???????????? ?? ????????? ??????????, ?? ?????? ???? ??????????? ??? ???? ?????????? ?? ????? ???????? ?? 50???? ???????.