Обележан - Едукативен филм за последиците од сајбернасилство
tagged.jpgTagged (Обележан) е едукативен филм кој ги охрабрува младите луѓе да ги согледаат последиците во вистинскиот живот предизвикани од сајбернасилството и секстинг (испраќање на провокативни и сексуално експлицитни содржини преку пораки, фотографии или видео клипови главно со употреба на мобилни телефони, како и постирање на вакви содржини online) и негативната дигитална репутација.

?????? ? ????????? ?? ?????? ?? ????????????? ??????????? ?? ??????????? ? ??????? ? ? ??? ?? ?????? ?? ??????? ?? ?????????? ?? ??????? ?? ???????????????. ?? 2012 ?????? ???????? ? ?? ?????? ????? ?? ????????? ????????? ???????? ?? ??????? ? ?? ??????? ????? ?? ?????????? ?? ?????????? ? ???? ?? ??????. ??????? ???? ?? ???? ???? ??? ? ?? ?? ??????? ?????? ? ??????? ???? ?? ????????????? ?? ???????? ???? ???????, ???? ? ?? ???????? ???? ?? ?? ???????? ???? ?? ?? ?????????????? ?? ????????. ?????? ?? ??????????? ?? ???????? ?? 14 ?????? ? ??????????.