Алфа ТВ: Фејсбук масовно ги повлекува фотографиите од нашите профили
fbprofilsliki.jpgФејсбук во текот на последните неколку денови почна масовно повлекување на насловните фотографии од профилите на своите корисници. На овој начин Фејсбук сака да го запре поставувањето промотивни фотографии и оние заштитени со авторски права на место за кое тоа не се предвидени.