Едукативни летоци за тоа како да се биде вешт интернет корисник
letok_mak.gif
 
Во рамките на проектот Заштита и безбедност на децата и нивните права на интернет (CRISP) беше испечатен леток кој содржи 5 корисни правила, наменети на децата и младите, за тоа како да бидат внимателни и вешти интернет корисници, а со тоа и безбедни додека се онлајн.
 
??????? ?? ?????? „???? ???? ???????? ????????!“ ? ????????? ?? ?????? 4500 ?????????, ?? ??? 3000 ?? ?? ?????????? ?????, ? 1500 ?? ????????.

???????? ?? ????? ????????????? ?????? ????????? ?? ????????? ? ???????? ???????? ??? ??????????, ??????? ?? ???? ???????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ????????.
 
?? ??????????? ?????, ???????? ?????? ?? ?? ??????? ? ????:
 
??????? ?? ?????????? ?????
??????? ?? ???????? ?????