Испечатен постер со Повелбата за правата на децата на интернет
poster_mak.gif
 
 
Деновиве од печат излезе постер кој ја содржи Повелбата за првата на децата на интернет и се обраќа директно на децата и тинејџерите, потенцирајќи ги нивните основни права на интернет.
 
Постерот е испечатен на македонски и на албански јазик и неговата цел е да им ги предочи и да им ги направи достапни правата на децата на интернет на сите деца кои користат интернет во училиштата или интернет клубовите низ Македонија.

???????? ?? ???? ???????????? ??? ??????? ? ?????? ???????? ????? ????????? ??????????, ?? ?? ???? ???????? ? ?? ??????????? ??????? ?? ????????????, ??? ????????? ????????? ?? ????? ?????? ? ???????.
 
???? ?????? ?? ?? ????????? ???????? ?? ?????????? ? ?? ???????? ?????.