Корисни информации за безбедно користење на интернетот
 
 
Правило 1                                                                       Правило 2    
pravilo2.png
pravilo1.png
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Правило 3                                                                      Правило 4
 pravilo4.png
pravilo3.png