Завршени едукациите во ОУ „26-ти Јули“
26-juli-intro-mala.png Во периодот од 12 до 26 мај, успешно се спроведоа едукациите за безбедно користење на интернет од страна на децата, во скопското основно училиште „26-ти Јули“. Едукациите ги реализираше Насер Мифтари, професор во споменатото училиште. Со едукативните презентации одржани во „26-ти Јули“, опфатени се 91 ученик, 23 наставници и 21 родител,  што ја задоволува посакуваната бројка на учесници во едукациите во едно училиште.

?????? ??????????? ?????? ?? ??????? ??? ????????????? ?? ???????????? ?????????? ???????????, ?????????? ? ????????? ? ?? ?????????? ??????? ?? ?????? 12 ?????????? ?? ??? ????????, ??? ???????? ? ????? ???????. ?? ???? ???????????? ????????, ???????? ?? ???? ????? 400 ???????. ?????????? ?? ????????? ?? ???????????? ?? ????? ?? ???????? ??????, ?????? ?? ???????????? ? ?????????? ?? ??????????? ????? ??????? ?? ??????????? ?? 40 ??????. ??????????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ??? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?????.

26-juli-1-mala.png 26-juli-2-mala.png 26-juli-4-mala.png 26-juli-3-mala.png