Во Куманово завршени едукациите за заштита на децата на интернет на македонски јазик
kumanovo-intro-mala.png
 
Хуманитарното здружение „Мајка“ од Куманово во последната третина од месец мај, успешно ги заврши едукациите во две училишта во кои наставата се одвива на македонски јазик. Во овој град, организирани беа едукативни сесии во основното училиште „Браќа Миладиновци“ и во средното училиште „Гоце Делчев“. Едукациите ги спроведоа Маргарита Аврамовска и Лидија Илијевска.
 
?? ?????????? „????? ???????????“ ??? ???????????? ?????? ?????????? ????? ?? ????????? ? ?? ???? ?? ?????????? ? ????????????.  ?? ???????????? ??????????? ?? ??? ???????? ?? ???????? 169 ???????, 8 ???????? ? 24 ??????????.
 
braka-1-mala.png
braka-2-mala.png
braka-3-mala.png
braka-4-mala.png
braka-5-mala.png
braka-6-mala.png
braka-7-mala.png
braka-8-mala.png
 
?? ??????????? „???? ??????“ ?? ????????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ??? ??? ?? ?????????, ???? ?? ?????????? ? ???? ?? ????????????. ????????????? ?? ?????????? 75 ???????, 12 ???????? ? 17 ??????????.
 
goce-1-mala.png
goce-2-mala.png
goce-3-mala.png
goce-4-mala.png
 
?????????? ?? ????? ???????? ???? ???????? ?? ??????????? ??????? ?????? ???????????? ???????????, ?????????? ???? ??????? ?? ???????? ????? ???? ????? ???????? ??? ???????? ?? ????? ????????? ?? ???????. ????????? ??????????? ??? ?? ??????????? ?? 1, 5 ?? 3 ????, ?? ????????? ?? ????????? ?? ??????????, ??? ??? ????????? ???????????????? ????????? ????????? ?? ????????? ????????. ?? ???? ??????? ?? ???? ??????? ?????????? ?????????, ???? ? ??????????? ?????????? ??? ??? ?? ?????? ? ?????????? ???????? ?? ??????????. ??????? ?????????? ????????? ?? ? ??????? ?? ?????????? ?????????? ?? ????? ????????.