Извештај од спроведените едукации во Прилеп
prilep,-kuzman---srednoskolci-2-mala.pngЦентарот за граѓанска иницијатива од Прилеп, во периодот од 20 мај до 5 јуни ги реализираше предвидените едукации за безбедно користење на интернет во две прилепски училишта и тоа, во основното училиште „Кочо Рацин“ и во средното „Кузман Јосифовски - Питу“. Во улога на едукатори беа Талија Бабоска и Катица Ристовска. Со одржаните едукации во двете училишта беа опфатени вкупно 196 ученици, 60 родители и 38 наставници.

?? ?????????????? ?? ?????????? ?????? ?????????? – ???? ???? ??????? ???????????? PowerPoint ????????????. ???? ??? ?? ??? ?????? ???????????? ??? ??????? ?? ?? ????????, ? ????? ???????????? ???????????? ???? ?????????? ??????? ????????? ?? ??????????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ??????????? ?? ??????????. ?? ?????? ?? ??? ?????? ???????????? ?????????? ?? ???????? ????????? ?? ???????? ? ??????? ?? ?????? ?? ????????. ?? ???? ???????? ?????????? ????????? ?? ??????????, ??????????? ? ???????? ?????? ?? ??????????, ? ??? ?????? 99 ?? ????.

prilep,-kuzman---srednoskolci-mala.png
prilep,-koco-racin---ucenici-2-mala.png
 
?????? ?? ???????? ? ??????????? ?? ????????? ?? ??????? ???????? „???? ?????“. ??????? ????? 97 ???????, ??? ??? ??? ???????? ?? 5 ?? ????? ?????????.

?? ????????? ????????, ?? ????????? ??? ???????? 18 ??????????, ? ?? ???????? 20. ?? 30 ???????? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????? ???????????? ?? ????? ????????.
 
prilep,-kuzman---nastavnici-mala.png prilep,-kuzman---nastavnici-2-mala.png
prilep,-koco-racin--roditeli-mala.png
prilep,-koco-racin--roditeli-2-mala.png
 
????? ???????????? ?? ??????????, ?? ?????? ????????? ?? ???? ?????? ?? ?????? ???? ????? ?? ????? ?? ??????? ?? ?????????? ???? ?? ?????? ?????????? ?? 21-?? ???,???? ?????????? ?? ????? ???????????? ? ?? ???????????? ???? ?? ?? ???????? ?????? ????? ????????, ?????? ??????? ?? ?? ?????? ????? ??????????? ????? ?? ????????.