Одржани едукациите за безбедност на интернет и во Битола
bitola-intro-mala.png
 
Младинскиот културен центар од Битола реализираше серија едукативни средби за безбедно користење на интернетот од страна на децата кон крајот на изминатата учебна година. Беа опфатени средното училиште „Ѓорѓи Наумов“ и основното „Ѓорѓи Сугарев“. Едукациите се спроведоа на македонски јазик од страна на Дејан Додовски, но помогнаа и Ивона Крстевска и Александар Тодоровски. Со содржината на едукациите се запознаа вкупно 186 ученици од двете училишта, само 6 професори и 8 волонтери од центарот.

???? ???????? ?? ????????? ?? ????? ?? ????? ???. ?? ???????? ????????, ??????? ?? ?????????? ????? 116 ???????????? ???????????? ?? ??? ?????????? ??????. ?? ???????????, ?? ?????????? ?????? ?????? 8. ?????????? ?? ??????? ????????????, ?? ???????????? ?? ???????????? ???????????? ???????? ?? ??????????? ????? ?????, ? ??? ???????? ? ???? ?????????? ?????????? ? ??????????? ??????????. ?????????? ? ?? ?????? ? ?? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ????????? ???????? ?? ?????????.
 
bitola-2-mala.png
bitola-4-mala.png

?? ????????? ???????? ???? ???? ??? ???????????? 3 ???????? ?? ??????? ?? ??? ???????????? ?????? 70 ????. ???? ?????????? ? ???? ????????? ?? ??????????, ?????? ??????????? ?? ????????, ???? ? ?? ???????? ???????? ?? ????? ?? ?? ?????????. ????? ???, ?? ?????? ?? ???????? 8 ????????? ?? ??????????? ???????? ?????? ?? ??????. ?????????? ? ?? ??? ???????? ?? ?????????? ?????? ???????????? ???? ? ????? ??? ?????????? ????????????, ??????????????, ?????? ?? ?????????? ?????????? ? ??????????? ?? ??????????? ??????????.